Sigla
"Cine lucreaza cu noi nu pierde niciodata"
poza

Politica ELTEM

Obiectivele generale privind calitatea sunt:
1.Zero reclamatii de la clienti;
2.Cresterea cotei de piata si a volumului de vanzari;
3.Imbunatatirea continua a calitatii produselor ;
4.Largirea gamei de produse ;
5.Evitarea situatiilor de produs neconform ;
6.Cresterea competentei si constientizarii personalului pentru calitatea produselor ;
Obiectivele generale de mediu sunt:
7.Efectuarea monitorizarilor periodice impuse de reglementarile legale la timp;
8.Imbunatatirea indicatorilor de performanta pentru factorul de mediu aer;
9.Aplicarea masurilor adecvate pentru limitarea impacturilor negative asupra mediului;
Obiectivele generale privind securitatea si sanatatea in munca sunt:
10.Evitarea producerii accidentelor de munca - desfasurarea muncii in conditii de securitate;
11.Asigurarea de echipamente de protectia muncii pentru protejarea personalului;
12.Imbunatatirea conditiilor de munca ale personalului;